Teknik Bilgiler

Vidkom basınçlı hava sistemleri

Genel Bilgi 

 • Kompresör diğer donanımla birlikte yeterli havalandırması olan kapalı veya açık olsa dahi yağmur almayacak bir konumda yerleştirilmesi gerekir. Kompresörün yerleştirildiği yer, oda/daire sıcaklığı 0°C’nin üstünde olmalı ve mümkünse 35°C’yi geçmemelidir. Ortam sıcaklığının 40°C’yi geçmesi kesin zararlıdır. Kompresörün temiz, havada toz uçuşmayan bi yerde kurulması önemlidir. Aksi takdirde kompresörün filtreleri erken tıkanır. 

 • Kompresöre elektrik bağlantısı kompresör gücüne uygun (kW, amper ve volt olarak) şebeke tesisatından sağlanmalı, kompresöre elektrik verilen hat manyetik şalterden veya kompresör gücüne uygun sigortalardan geçtikten sonra kompresöre bağlanmalıdır. (VİDKOM' un tavsiye ettiği kablo kesitleri ve sigorta değerleri ile kompresörün kendi elektrik şemasına uyarak tesisat çekilmelidir.)

 • Kompresör çıkışı hava tankına kadar veya bir vanaya kadar flexible (esnek) bağlantı olmalıdır. Örneğin: 1 ½” çıkışlı kompresör için 1 m boyunda 1 ½” iç çaplı hortum, çalışma basıncına ve sıcaklıklara uygun nitelikte.

 • Kompresör çıkışında servis işlemleri esnasında kompresörün tesisatla olan hava bağlantısını kesmek için küresel vana kullanılmalıdır.

 • Tesisat boru çapı ve boruların dizayn basıncı kompresör kapasitesine ve dizayn basıncına uygun olmalıdır.

 • Tesisatta 0.5 bar’dan az (boru, vana, filtre ve kurutucular dahil) basınç kaybı olacak şekilde tesisat yapılması çok uygundur. Veya en kötü şartlarda (filtre tıkandığı zaman) çalışma basıncının %10’undan az basınç kaybı olacak şekilde tesisat yapılması uygundur. Örnek: 8 bar kompresör için tüm tesisattaki (en az noktada) basınç kaybı 0.8 bardan az olmalıdır. (Filtreler belirli seviyede tıkalı olsa dahi.)

 • İstenilen hava kalitesine göre kurutucu ve filtreler seçilmiş olmalıdır.

      Bunun için, VİDKOM’dan teklif isterken veya sipariş verirken, gerekli hava debisi, çalışma basıncı ve istenen hava kalitesi
       (filtreleme düzeyi) doğru belirlenmelidir. Ortam sıcaklığının üst sınırı kurutucu kapasitesini etkiler. Bu nedenle ortam sıcaklığı  

      sıcaklığına artırarak, ayrıca problem çıkarır.

 • Toplam hava tankı (depolama) hacmi kompresörün 10 saniyede bastığı hava miktarından az olmamalıdır. Tavsiye olarak, 15 saniyelik hava debisine karşılık gelen tank hacmi uygundur. En çok 30 saniyelik hava debisine eşit hacimli hava tankı seçilebilir; fazlası gereksizdir. Tank hacminin 15 saniyelik kapasiteden az olması basınç dalgalanması d urumu veya çok kısa sürelerle kompresörün yükte-boşta çalışma döngüsü nedeniyle sakıncalı olabilektedir.

 • Hava tankın içindeki hava miktarı (kompresör kapasitesi cinsinden): tankın hacmi ile tankın içindeki havanın mutlak basıncının (manometre basıncı +1) çarpımına eşittir. Örnek: 2 m3 hava tankı’nda 7 bar basınç var ise, tankın içindeki hava miktarı kompresör kapasitesi cinsinden 2*8=16 m3 dür. Bun tank 8 m3 /dk kapasiteli kompresörün 15 saniyelik kapasitesine eşittir. Ama, bu tanktaki basıncı 0’dan 7 bar (manometre) basıncına çıkarmak için geçecek süre 105 saniye olur. Bu şekilde hesap yapıldığında 2 dakikadan uzun süre gereksiz sayılabilir.

 • Kompresör dairesinin yerleştirilmesi için yer belirlendikten sonra bir prensip şeması çizilerek, tesisat yaptırılabilir. Tesisat prensip şeması çizme veya çizdirme imkanınız yok ise, Tekopa’dan yardım isteyebilirsiniz.(Kompresörün kurulacağı yerin sınır ölçüleri, Hava tankı, kurutucu, filtreler ve kompresör belirtilerek. Kompresörün soğutma havası çıkış hava kanalı olup olmayacağı veya yerini sınırlayan diğer faktörler belirtilmelidir. Tekopa sadece kendi temin ettiği donanımla ilgili olmak şartıyla, istenirse tesisat bağlantı şeması verebilir. NOT: Gereksiz bir detaya takılmamak için, lütfen verilen örnek şemalara bakın. Örnek şemalar tavsiye edilen oda hacmi ve mesafeler birçok durumda aynen kullanılabilir.

 • Kompresörün etrafında servis yapılabilmesi için boşluklar olması şarttır. Bu boşluklar kompresörde en büyük parça olan motor, radyatör ve vida ünitesini kaldırıp taşımaya uygun olmalıdır. (Tavandan duvardan ve diğer makine ve aksamdan mesafeler.) Kompresörün üstüne gelebilecek pozisyonda vinç veya caraskal yok ise, kompresör etrafında forklift girebilecek boşluklar olmalıdır.

 • Kompresörün etrafındaki boşluk kompresör kapı ve kapaklarının çıkarılmasına uygun olmalıdır.

 • İşyerini ısıtmak ve/veya kompresör dairesine sıcak hava vermemek için kompresör çıkışı kanala başka bir odaya veya dışarıya yönlendirilebilir.) Kompresör soğutma havası çıkışına kanal yapılacaksa, kanal ölçüleri kompresörün radyatör kesitinden veya çıkış hava damperi kesitinden az olmamalıdır. Kanalın boyu 3 metre’yi geçmeyen düz veya tek dirsekli kanal ise, yardımcı fan olmadan kullanılabilir. Daha uzun ise hesaplayarak (hava kanalındaki basınç kaybı/direnç 15 kW’a kadar en çok 10-20 Pa, 15-55 kW arası en çok 20-40 Pa, 55 kW’ın üstünde en çok 40-60 Pa olabilir.) veya Tekopa’ya danışarak yardımcı fan olmaksızın tasarlanabilir. Veya yardımcı fan ile soğutma havası çekişi yapılabilir. Aksi takdirde soğutma havası akışı kısılır ve kompresör hararet yapar.

 • Kompresörün yerleştirileceği zemin 500 kg/m2 yüke uygun olmalıdır. Ayrıca takoz veya kaide kullanılması gerekmez. Düz beton zemin yeterlidir.

 • Kompresörden, kurutucudan ve hava tankından periyodik olarak biriken su-yağ karışımını tahliye etmek gerekmektedir. Bunun için kondensat (yoğuşum) tahliye hortumlarının veya zeminin temizlenmesi sırasında oluşan kirli suyun tahliye edileceği şekilde (kompresör odasının duvarları dibinden ve/veya ortadan uygun bir pozisyonda geçen) ızgaralı su tahliye kanalı yapılması faydalı olabilir.

01.01.2020

Basınçlı Hava Hatları 

Kompresörde basınçlı havanın soğutulması ve hava tankında havanın dinlendirilmesi ile açığa çıkan su, tesisattan hava kondenstopları ile dışarı alınır.  Hava hatları ayrı bir ısı transferi yüzeyi oluşturduklarından hava dağıtım hatlarında tekrar açığa çıkan bir su miktarı vardır. Bu nedenle oluşan bu suyun dışarı alınabilmesi için öncelikle dağıtım hatlarına 1 : 100 oranında bir eğim vermek gereklidir. 

29.01.2020